Duurzaam en/of Biologisch?

Sinds augustus 2012 kennen we het begrip ‘biologische wijn’. In het kort komt het erop neer dat de wijnen die hiervoor gecertificeerd zijn, voldoen aan een aantal door de EU gestelde regels, zoals
– geen gebruik van kunstmest in de wijngaard
– geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
– geen gebruik van genetische gemodificeerd wijnstokken of producten
– en een lagere maximaal toegestane hoeveelheid zwavel (SO2) in de wijn dan bij gangbare wijnen.

Biologische boeren mogen wel een beperkte hoeveelheid Bordeause pap (kopersulfaat) gebruiken ter bestrijding van de schimmelinfectie ‘valse meeldauw’. De toegestane hoeveelheid hiervan is onlangs verminderd van 6 tot 4 liter per hectare per jaar. De reden van deze vermindering is, dat het koper zich in de bodem van de wijngaard ophoopt en micro-organismen doodt.

De vermindering van de toegestane hoeveelheid Bordeause pap brengt veel biologische wijnboeren in de problemen omdat ze geen andere effectieve methode hebben om valse meeldauw te bestrijden. In de afgelopen jaren heb ik van een aantal biologische boeren gehoord, dat delen van de wijngaard als gevolg van valse meeldauw niet geoogst konden worden.

Haute Valeur Environnementale (HVE)

Misschien wel mede door de bovengenoemde problemen bij biologische collega’s, kiezen steeds meer wijnboeren in Frankrijk voor een andere duurzaamheidscertificering. Het gaat hier om HVE, een certificering van de bedrijfsvoering waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum wordt beperkt. 

Onkruid wordt mechanisch bestreden en er worden in en om wijngaarden ecologische zones gecreëerd waardoor een zekere mate van biodiversiteit ontstaat. Er wordt geen gebruik gemaakt van insecticides en kunstmest. De kernthema’s van deze relatief nieuwe duurzaamheidscertificering zijn:
– het creëren van biodiversiteit
– beperking van chemische bestrijdingsmiddelen
– beperkte stikstof uitstoot bij bemesting
– beperking en hergebruik van water

Voorbeelden van wijnbedrijven die HVE gecertificeerd zijn: Tinel Blondelet in de Loire en Nadine Ferrand  in Mâcon